Peter Isager, som har mangeårig interesse og erfaring i øjenlågsoperation, udfører:

 • øjenlågsoperation under den offentlige sygesikring
   
 • kosmetisk øjenlågsoperation for private patienter.
  Peter Isager har som den eneste øjenlæge i Aarhus 
  autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk øjenlågsoperation


Operation for løs hud / tunge øjenlåg 

 • Operation for løs hud på de øverste øjenlåg dækkes af den offentlige sygesikring, såfremt begge nedenstående kriterier opstillet af Sundhedsstyrelsen er opfyldt:
  • ​​Væsentlige gener (pandehovedpine, indskrænket synsfelt)
  • Afstanden mellem centrum af pupillen og kanten af øvre øjenlåg/hudfold er 3 mm eller mindre


Privatpatient 

 • Operation for løs hud på de øverste øjenlåg betragtes af Sundhedsstyrelsen som kosmetisk, hvis Sundhedsstyrelsens ovennævnte kriterier for offentlig betaling ikke er opfyldt
 • Klinikken er registreret hos og godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk øjenlågsoperation, som det fremgår af Kosmetisk tilsynsrapport
 • Kosmetisk operation for løs hud på øverste eller nederste øjenlåg inklusiv trådfjernelse og kontrol tre måneder efter operationen:
     Begge øvre øjenlåg 9.000 kr.
     Et øvre øjenlåg 5.000 kr.
     Begge nedre øje 9.000 kr.
     Et nedre øjenlåg 5.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

Andre operationer på øjenlåg

 • Der udføres under den offentlige sygesikring operation for indaddrejet eller udaddrejet øjenlåg, ligesom der fjernes hudsvulster i øjenomgivelserne


Tidsbestilling

 • Hvis du ønsker at bestille tid til vurdering / forundersøgelse til operation for løs hud / tunge øjenlåg, telefonisk information eller at blive ringet op, kan klinikken kontaktes på operationstelefon
  32 22 12 02

   
 • Ventetiden til operation er for nuværende ca. 4 uger


Klinikken er akkrediteret

 • Klinikken er senest i 2021 akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel for Praktiserende Speciallæger af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og "lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel."
   
 • Akkrediteringsrapport fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet konkluderede:
  " Klinikken har meget velskrevne og udførlige dokumenter, og alle procedurer er særdeles velbeskrevet. Der er en høj grad af systematik i klinikken, og der lægges stor vægt på høj faglighed, høj kvalitet og god kontakt til patienterne. Det ses tydeligt, at alle procedurer er velimplementeret i klinikken. Klinikken har gennemgået survey med et flot resultat "


Udeblivelse

 • Hvis patienten uden rimelig grund undlader at melde afbud til en operation senest dagen før, kan der fremsendes et gebyr på 500 kroner i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner