Informationsmateriale om øjensygdomme

Øjenforeningen Værn om Synet har publiceret
informationsmateriale om en række øjensygdomme.

 

​​Klinikken er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager regelmæssigt tilsyn med private klinikker for at sikre at den gældende lovgivning overholdes og at den lægelige behandling i klinikken lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Tilsynsrapport (tilsyn med private behandlingssteder) og Kosmetisk tilsynsrapport (tilsyn med private kosmetiske behandlingssteder) fra det seneste tilsyn konkluderede, at alt var i orden i Østbyens Øjenklinik.

 

Klinikken er akkrediteret

Klinikken er senest i 2021 akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel for Praktiserende Speciallæger af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og "lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel."

Akkrediteringsrapport fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet konkluderede:

" Klinikken har meget velskrevne og udførlige dokumenter, og alle procedurer er særdeles velbeskrevet. Der er en høj grad af systematik i klinikken, og der lægges stor vægt på høj faglighed, høj kvalitet og god kontakt til patienterne. Det ses tydeligt, at alle procedurer er velimplementeret i klinikken. Klinikken har gennemgået survey med et flot resultat "
 

Befordring til og fra lægen

Kommunens Borgerservice kan tage stilling til, om der ydes hjælp til befordringen til og fra den praktiserende speciallæge.

  • På borger.dk findes information om patientbefordring til og fra speciallægen
  • ​På f.x. midttrafik.dk er det muligt at bestille patientbefordring til og fra speciallægen ​
     

Synshjælpemidler

​Synshjælpemidler kan formidles til borgerne via hjemkommunen:

Øjenforeningen Værn om Synet har udgivet brochuren ”Svagsynshjælp. Optisk. Elektronisk". 
Socialstyrelsens hjemmeside om 
synshandicap.

 

Utilsigtet hændelse

Oplever en patient eller pårørende en utilsigtet hændelse i øjenklinikken, er det muligt at indrapportere denne til Dansk Patient-Sikkerheds-Database via Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

 

Klage over sundhedsfaglig behandling

Hvis en patient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling i klinikken, da skal patienten henvende sig til Styrelsen for Patientklager.
 

Patienterstatningen

Hvis en patient er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse i klinikken og ønsker erstatning, da skal patienten henvende sig til Patienterstatningen