Informationsmateriale om øjensygdomme

Øjenforeningen Værn om Synet har publiceret informationsmateriale om en række øjensygdomme.
 

Befordring til og fra lægen

Kommunens Borgerservice kan tage stilling til, om der ydes hjælp til befordringen til og fra den praktiserende speciallæge.

  • På borger.dk findes information om patientbefordring til og fra speciallægen
  • ​På f.x. midttrafik.dk er det muligt at bestille patientbefordring til og fra speciallægen ​
     

Synshjælpemidler

​Synshjælpemidler kan formidles til borgerne via hjemkommunen:

Øjenforeningen Værn om Synet har udgivet brochuren ”Svagsynshjælp. Optisk. Elektronisk". 
Socialstyrelsens hjemmeside om 
synshandicap.

 

Utilsigtet hændelse

Oplever en patient eller pårørende en utilsigtet hændelse i øjenklinikken, er det muligt at indrapportere denne til Dansk Patient-Sikkerheds-Database via Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

 

Klage over sundhedsfaglig behandling

Hvis en patient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling i klinikken, da skal patienten henvende sig til Styrelsen for Patientklager.
 

Patienterstatningen

Hvis en patient er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse i klinikken og ønsker erstatning, da skal patienten henvende sig til Patienterstatningen