Peter Isager

1991 Cand. med. fra Aarhus Universitet
2000 Speciallæge i øjensygdomme
2002 Praktiserende øjenlæge
2004 Ph.d. i medicin fra Aarhus Universitet
 
Deltager hyppigt i efteruddannelse og nationale og internationale kongresser.
 
Har publiceret en række videnskabelige artikler i internationale 
tidsskrifter

 


Klinikassistenter

Klinikassistenterne er medicinstuderende, som er oplært af øjenlægen til at foretage øjenundersøgelser, inden patienten ses af øjenlægen.

​​
Klinikken er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager tilsyn med private klinikker for at sikre, at den gældende lovgivning overholdes, og at den lægelige behandling i klinikken lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Tilsynsrapport (tilsyn med private behandlingssteder) fra det seneste tilsyn konkluderede "som resultat af inspektionsbesøget fundet, at alle målepunkter var opfyldt ved besøget."

Kosmetisk tilsynsrapport (tilsyn med private kosmetiske behandlingssteder) fra det seneste tilsyn i 2023 konkluderede
"Tilsynet konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt.
Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden."


Klinikken er akkrediteret

Klinikken er senest i 2021 akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel for Praktiserende Speciallæger af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og "lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel."

Akkrediteringsrapport fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet konkluderede:

" Klinikken har meget velskrevne og udførlige dokumenter, og alle procedurer er særdeles velbeskrevet. Der er en høj grad af systematik i klinikken, og der lægges stor vægt på høj faglighed, høj kvalitet og god kontakt til patienterne. Det ses tydeligt, at alle procedurer er velimplementeret i klinikken. Klinikken har gennemgået survey med et flot resultat "