Peter Isager, som har mangeårig interesse og erfaring i øjenlågsoperation, udfører:

 • øjenlågsoperation under den offentlige sygesikring
   
 • kosmetisk øjenlågsoperation for private patienter.
  Peter Isager har som den eneste øjenlæge i Aarhus autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk øjenlågsoperation

Godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed

 • Klinikken er registreret hos og godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk øjenlågsoperation, som det fremgår af Kosmetisk tilsynsrapport

Operation for løs hud / tunge øjenlåg 

 • Operation for løs hud på de øverste øjenlåg dækkes af den offentlige sygesikring, såfremt begge nedenstående kriterier opstillet af Sundhedsstyrelsen opfyldt:
  • ​​Væsentlige gener (pandehovedpine, indskrænket synsfelt)
  • Afstanden mellem centrum af pupillen og kanten af øvre øjenlåg/hudfold er 3 mm eller mindre

Privatpatient 
 • Operation for løs hud på de øverste øjenlåg er at betragte som kosmetisk, hvis Sundhedsstyrelsens kriterier for offentlig betaling ikke er opfyldt
 • Kosmetisk operation for løs hud på øverste eller nederste øjenlåg inklusiv trådfjernelse og kontrol tre måneder efter operationen:
     Begge øvre øjenlåg 9.000 kr.
     Et øvre øjenlåg 5.000 kr.
     Begge nedre øje 9.000 kr.
     Et nedre øjenlåg 5.000 kr.
 
 
 
Andre operationer på øjenlåg
 • Der udføres under den offentlige sygesikring operation for indaddrejet eller udaddrejet øjenlåg, ligesom der fjernes hudsvulster i øjenomgivelserne

 

Tidsbestilling

 • Hvis du ønsker at bestille tid til vurdering / forundersøgelse til operation for løs hud / tunge øjenlåg, telefonisk information eller at blive ringet op, kan klinikken kontaktes på operationstelefon
  32 22 12 02

 • Ventetiden til operation er for nuværende ca. 4 uger

   

Udeblivelse

 • Hvis patienten uden rimelig grund undlader at melde afbud til en operation senest dagen før, kan der fremsendes et gebyr på 500 kroner i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner