• Informationsmateriale om øjensygdomme

Øjenforeningen Værn om Synet har publiceret
informationsmateriale om en række øjensygdomme
.

 

 • Østbyens Øjenklinik er akkrediteret

Østbyens Øjenklinik er senest i 2021 akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel for Praktiserende Speciallæger af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og "lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel."

Akkrediteringsrapport
fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

 

 • ​​Østbyens Øjenklinik er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager regelmæssigt tilsyn med private klinikker for at sikre at den gældende lovgivning overholdes og at den lægelige behandling i klinikken lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Tilsynsrapport
(tilsyn med private behandlingssteder) og
Kosmetisk tilsynsrapport(tilsyn med private kosmetiske behandlingssteder) fra det seneste tilsyn konkluderede, at alt var i orden i Østbyens Øjenklinik.
 

 • Befordring til og fra lægen

Kommunens Borgerservice kan tage stilling til, om der ydes hjælp til befordringen til og fra den praktiserende speciallæge.

 • borger.dk findes information om patientbefordring til og fra speciallægen
 • På f.x.midttrafik.dk er det muligt at bestille patientbefordring til og fra speciallægen 
   
 • Synshjælpemidler

​Synshjælpemidler kan formidles til borgerne via hjemkommunen:

Øjenforeningen Værn om Synet har udgivet brochuren ”Svagsynshjælp. Optisk. Elektronisk". 
Socialstyrelsens hjemmeside om
synshandicap.

 

 • Utilsigtet hændelse

Oplever en patient eller pårørende en utilsigtet hændelse i øjenklinikken, er det muligt at indrapportere denne tilDansk Patient-Sikkerheds-Databasevia Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

 

 • Klage over sundhedsfaglig behandling

Hvis en patient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling i klinikken, da skal patienten henvende sig tilStyrelsen for Patientklager.
 

 • Patienterstatningen

Hvis en patient er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse i klinikken og ønsker erstatning, da skal patienten henvende sig tilPatienterstatningen